PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

508022/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 508022 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 489986 - 2013 data 28.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6330180, fax. 42 6339607.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w obrocie krajowym dla Zamawiającego oraz jednostek terenowych Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach:
zamawiający:
1.1. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie siedziba 90-615 Łódź, Pl.Barlickiego 11
jednostki z siedzibą:
a) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców I siedziba 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
b) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców II siedziba 91-087 Łódź, ul. Wapienna 15
c) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców III siedziba 90-540 Łódź, ul. Radwańska 31
d) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców IV siedziba 90-749 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
e) A.Z.K. Łódź - Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców V siedziba 91-087 Łódź, ul. Wapienna 15

2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie:
2.1 listy zwykłe polecone;
2.2 listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2.3 listy polecone priorytetowe;
2.4 listy polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2.5 zwrot przesyłek listowych poleconych lub poleconych priorytetowych niedoręczonych
3. Rodzaje przesyłek - znaczenie przyjętych w niniejszej umowie określeń:
3.1 Przesyłka rejestrowana - przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru.
3.2 Przesyłka nierejestrowana - przesyłka przyjęta bez pokwitowania przyjęcia i doręczana bez pokwitowania odbioru.
3.3 Przesyłka priorytetowa - przesyłka listowa rejestrowana lub nierejestrowana mająca pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami.
3.4 Przesyłka polecona - przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem.
3.5 Zwrotne potwierdzenie odbioru - zwrócone nadawcy potwierdzenie odbioru zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiące potwierdzenie otrzymania przesyłki.

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia  określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia, odpowiadający jest co do zakresu i formy przepisom:
5.1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.);
5.2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545 z późn. zm.),
5.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm );
5.4 Regulamin Poczty listowej - Protokół Końcowy - Berno 2005 (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744);

5.5 Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r tekst jednolity (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz 759 z późn. zm)..
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w obrocie krajowym dla Zamawiającego oraz jednostek terenowych Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach:
zamawiający:
1.1. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie siedziba 90-615 Łódź, Pl.Barlickiego 11
jednostki z siedzibą:
a) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców I siedziba 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
b) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców II siedziba 91-087 Łódź, ul. Wapienna 15
c) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców III siedziba 90-540 Łódź, ul. Radwańska 31
d) A.Z.K. Łódź-Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców IV siedziba 90-749 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
e) A.Z.K. Łódź - Polesie Rejon Obsługi Mieszkańców V siedziba 91-087 Łódź, ul. Wapienna 15

2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie:
2.1 listy zwykłe polecone;
2.2 listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2.3 listy polecone priorytetowe;
2.4 listy polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2.5 zwrot przesyłek listowych poleconych lub poleconych priorytetowych niedoręczonych
3. Rodzaje przesyłek - znaczenie przyjętych w niniejszej umowie określeń:
3.1 Przesyłka rejestrowana - przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru.
3.2 Przesyłka nierejestrowana - przesyłka przyjęta bez pokwitowania przyjęcia i doręczana bez pokwitowania odbioru.
3.3 Przesyłka priorytetowa - przesyłka listowa rejestrowana lub nierejestrowana mająca pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami.
3.4 Przesyłka polecona - przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem.
3.5 Zwrotne potwierdzenie odbioru - zwrócone nadawcy potwierdzenie odbioru zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiące potwierdzenie otrzymania przesyłki.

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia, odpowiadający jest co do zakresu i formy przepisom:
5.1. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
5.2 regulaminie wewnętrznym Wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 Prawa Pocztowego, który nie jest sprzeczny z ustawą Prawo Pocztowe;
5.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
5.4 międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowanej Umowy międzynarodowej z dnia 5 października 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494), Regulaminu poczty listowej sporządzonego w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744);
5.5 Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r tekst jednolity (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz 759 z późn. zmianami)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Krapkowice
(opolskie)
Dostawa i montaż windy w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH