PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015

Gmina Niemodlin

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Niemodlin / opolskie

Numer ogłoszenia

10997/2014

Opis

Niemodlin: Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015
Numer ogłoszenia: 10997 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264615 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015, a w szczególności:
1) przesyłanie i doręczanie przesyłek nie rejestrowanych i rejestrowanych, w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych; 2) świadczenie usług komplementarnych dla przesyłek rejestrowanych; 3) doręczanie przesyłek rejestrowanych zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom;
4) przesyłanie i doręczanie przesyłek zawierających materiał reklamowy. 2. Zamawiający deklaruje akceptację regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, jeżeli regulamin spełnia zasady określone w przepisach Prawa pocztowego. 3. Zamawiający deklaruje akceptację cennika świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, w tym zmianę cennika, jeżeli cennik spełnia zasady określone w przepisach Prawa pocztowego.
4. Zamawiający wymaga, aby placówka pocztowa Wykonawcy znajdowała się
w miejscowości, gdzie mieści się siedziba Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udostępnił mu autoryzowany program do prowadzenia elektronicznej książki podawczej w komputerze z możliwością przekazywania tych danych tj. (imię i nazwisko , adres odbiorcy , itp.) w formie elektronicznej do placówki pocztowej Wykonawcy. 6. Zasady rozliczania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin będą odbywały się następująco: 1) Urząd Miejski rozliczany będzie przy pomocy maszyny do frankowania, natomiast pozostałe jednostki, tj.: 2) Ośrodek Pomocy Społecznej, 3) Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty 4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozliczane będą na podstawie dokumentów nadawczych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Opole, ul. Krakowska 46, 45-076 OPOLE, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 228451,00
Oferta z najniższą ceną: 228451,00 / Oferta z najwyższą ceną: 228451,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH