PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania i...

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

2100/2012

Opis

Świdnica: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze od 51 g , paczek oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych i odbioru przesyłek przez Zamawiającego, postępowanie numer ZP-8/2011.
Numer ogłoszenia: 2100 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440240 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 8518400, faks 74 8518466.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze od 51 g , paczek oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych i odbioru przesyłek przez Zamawiającego, postępowanie numer ZP-8/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze od 51 g , paczek oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych i odbioru przesyłek przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S.A. Region Handlowy we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 134, 50-949 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89937,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89937,04
Oferta z najniższą ceną: 89937,04 / Oferta z najwyższą ceną: 89937,04
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dwa poprzednie postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostały zakończone uniewaznieniem w związku z brakiem ofert wykonawców, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rewitalizacja centrum miejscowości Ciężkowice - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ciężkowice
(małopolskie)
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Pionkach
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Pionki
(mazowieckie)
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 7 z terenów w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH