PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli

Dom Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stalowa Wola / podkarpackie

Numer ogłoszenia

3394/2015

Opis

Stalowa Wola: Świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 3394 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385696 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8442039, faks 015 8442315.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych bielizny pościelowej, ręczników, koców, poduszek i kołder, oraz odzieży (spodnie, spódnice, bluzki, koszule, pulowery, dresy, bielizna nocna) należącej do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli. w ilości ok. 1625 kg miesięcznie. Zakres usługi obejmuje: pranie, dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, drobne naprawy szwalnicze.
Odbiór rzeczy do prania i dostarczanie asortymentu wypranego odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz 8:00 - 14:00
Brudne rzeczy do prania odbierane będą z DPS w workach zabezpieczonych przez Zamawiającego
Czysta bielizna pościelowa, koce, ręczniki, kołdry, poduszki będą pakowane asortymentowo w folię, w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem.
Cały asortyment oddawany do prania musi być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi, dezynfekowany termicznie bądź chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
Cały asortyment przekazany do prania winien wrócić do Zamawiającego dokładnie ten sam pod rygorem kar finansowych ustalonych w drodze negocjacji przez strony. W formularzach przekazania brudnej bielizny będzie odnotowywana ilość poszczególnego asortymentu oznakowanego haftowanym logo Zamawiającego, która będzie sprawdzana przy odbieraniu bielizny upranej.
W ramach usługi wykonywane będą drobne naprawy (reperacja bielizny pościelowej i ręczników w zakresie zszycia rozerwań, przyszywanie guzików)
Środki użyte do prania muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty PZH..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno-Handlowy WODEX sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167567,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 163800,00
Oferta z najniższą ceną: 163800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176670,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH