PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

38090/2014

Opis

Warszawa: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Numer ogłoszenia: 38090 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3624 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 207.000,00 Euro).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.61.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BENEFIT SYSTEMS SA, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 254034,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 254034,00
Oferta z najniższą ceną: 254034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
Sprzedaż działki niezabudowanej z linią brzegową Odry Zachodniej położonej w województwie zachodniopomorskim
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Pargowo
(zachodniopomorskie)
Dzierżawa systemu automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej z opcją wykupu; USK/DZP/PN-88/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH