PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług sprzątania obiektów Oddziału ZUS w Zabrzu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

269185/2013

Opis

Zabrze: Świadczenie usług sprzątania obiektów Oddziału ZUS w Zabrzu
Numer ogłoszenia: 269185 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235955 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 277-86-66, faks 032 271-13-11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania obiektów Oddziału ZUS w Zabrzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania n/w obiektów:
- budynki Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 wraz z terenem przyległym do budynków, placem wewnętrznym i parkingiem zewnętrznym łącznie z terenem przyległym do parkingu (powierzchnia sprzątania ogółem: 14 366,88 m2, w tym: wewnątrz budynków: 10 315,24m2, teren przyległy do budynków: 4 051,64 m2),
- budynek Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8 wraz z przyległym terenem i placem wewnętrznym (powierzchnia sprzątania ogółem: 3 804,90 m2, w tym: wewnątrz budynku: 3 422,40 m2, teren przyległy do budynku: 382,50 m2),
- budynki Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8 wraz z przyległym terenem i placem wewnętrznym (powierzchnia sprzątania ogółem: 5 719,10 m2, w tym: wewnątrz budynków: 5 073,10 m2, teren przyległy do budynków: 650,00 m2),
- pomieszczenia Biura Terenowego ZUS w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2 (powierzchnia sprzątania ogółem: 281,65 m2) w okresie od 01.01.2014r. do 31.01.2014r.,
- pomieszczenia Biura Terenowego ZUS w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44 (powierzchnia sprzątania ogółem: 264,25 m2) w okresie od 01.02.2014r. do 31.12.2014r.,
- pomieszczenia Biura Terenowego ZUS w Bytomiu przy ul. Sądowej 8 wraz z przyległym terenem i placem wewnętrznym (powierzchnia sprzątania ogółem: 688,40 m2, w tym: wewnątrz budynku: 374,40 m2, teren przyległy do budynku: 314,00 m2).
Powierzchnia sprzątania ogółem wynosi odpowiednio: 24 925,33 m2 (do 31.01.2014r.), 24 907,93 m2 (od 01.02.2014r.), w tym:
- w granicach powierzchni budynków: 19 466,79 m2 (do 31.01.2014r.), 19 449,39 m2 (od 01.02.2014r.),
- powierzchnia parkingu oraz terenów przyległych do budynków i parkingu: 5 458,54 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.92.00-4, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MUTREC Spółka z o.o., ul. Chorzowska 44 B, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305456,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 366946,91
Oferta z najniższą ceną: 319311,66 / Oferta z najwyższą ceną: 756913,03
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH