PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług transportowych samochodem sanitarnym

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

229909/2014

Opis

Bydgoszcz: Świadczenie usług transportowych samochodem sanitarnym
Numer ogłoszenia: 229909 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186939 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 052 3255654; 3255600, faks 052 3255664.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych samochodem sanitarnym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego , rozumianego jako przewóz osób (transport sanitarny pacjentów w stanie zagrożenia życie do innego szpitala w asyście lekarza , transport na konsultacje , badania diagnostyczne , do innych jednostek służby zdrowia , do miejsca zamieszkania ) albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych ( krwi i środków krwiopochodnych , materiałów biologicznych do badań , specjalistycznego sprzętu medycznego i leków) ) , we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze w następującym zakresie:
1. Karetka specjalistyczna typu S-z kierowcą, lekarzem anestezjologiem i ratownikiem lub pielęgniarką
2. Karetka podstawowa P z kierowcą i ratownikiem lub pielęgniarką
3. Karetka transportowa T - karetka z kierowcą.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 85.10.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Kolumbia Sp.z o.o.; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Delfin Sp.z o.o., ul. Al Prymasa Tysiąclecia 76c/15, 00-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292425,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 272400,00
Oferta z najniższą ceną: 272400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 356000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
II licytacja nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Szamotuły
(wielkopolskie)
Dostawa implantów neurochirurgicznych oraz instrumentarium do zabiegów neurochirurgicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chrzanów
(małopolskie)
Usługa zarządzania i rozliczania projektu Partnerskiego pn.:Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łosice
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH