PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług transportu sanitarnego i osobowo - towarowego dla potrzeb Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni

Szpital Morski im. PCK

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

345447/2011

Opis

Gdynia: Świadczenie usług transportu sanitarnego i osobowo - towarowego dla potrzeb Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
Numer ogłoszenia: 345447 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326137 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6998127, faks 058 6998338.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego i osobowo - towarowego dla potrzeb Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i osobowo -towarowego dla potrzeb Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, z podziałem na dwa zadania częściowe: Zadanie nr 1 - świadczenie usług transportu sanitarnego Zadanie nr 2 - świadczenie usług transportu osobowo - towarowego. Szczegółowe wymagania świadczenia usług transportowych, stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 63.00.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: świadczenie usług transportu sanitarnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BEMARK Krystyna Barbara Cudny Transport-Handel-Usługi, ul. Śniadeckich 18, 80-204 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222235,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 211200,00
Oferta z najniższą ceną: 211200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 211200,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: świadczenie usług transportu osobowo - towarowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BEMARK Krystyna Barbara Cudny Transport-Handel-Usługi, ul. Śniadeckich 18, 80-204 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108044,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114048,00
Oferta z najniższą ceną: 114048,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114048,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Rybie, gmina Rychwal
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Organizacja zajęć sportowych dla uczniów Powszechna Nauka Pływania - Uczymy się pływać
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Budowa placu zabaw w Olszynie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH