PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego wraz z jego rozbudową..

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

89069/2014

Opis

Lublin: Świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego wraz z jego rozbudową..
Numer ogłoszenia: 89069 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46731 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 740 86 14, faks 81 740 39 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego wraz z jego rozbudową...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego wraz z jego rozbudową obejmujące swoim zakresem: 1) zakup modułów: Blok Operacyjny, Symulator JGP 2) wymianę licencji na system informatyczny nowej generacji w zakresie modułu LO AMMS 3) objęcie nadzorem autorskim i serwisem na oprogramowanie InfoMedica firmy Asseco użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A i 2B. 3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 72267000-4 - usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, 48180000-3 - pakiety oprogramowania medycznego, 72260000-5 - usługi w zakresie oprogramowania 3.3.Wzory formularzy niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy ( np. protokoły odbioru i tp.). 3.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4, 48.18.00.00-3, 72.26.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego wraz z jego rozbudową..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asseco Poland S.A.,, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 438396,60
Oferta z najniższą ceną: 438396,60 / Oferta z najwyższą ceną: 438396,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym [MNK-VIII-332/PN-3/2014]
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kazimierz Dolny
(lubelskie)
CRZP/34/2013/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego w roku 2013 - część 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Narkotyki, anestezjologia,antybiotyki/10/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sławno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH