PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Ząbkowskiej...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

126958/2013

Opis

Warszawa: Świadczenie usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Ząbkowskiej 41, 41a w Warszawie - w okresie od 2013-04-01 do 2014-04-16 oraz w budynku położonym przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie - w okresie od 2013-04-01 do 2014-06-12
Numer ogłoszenia: 126958 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92160 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4921134, 4921135, faks 022 4921149.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Ząbkowskiej 41, 41a w Warszawie - w okresie od 2013-04-01 do 2014-04-16 oraz w budynku położonym przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie - w okresie od 2013-04-01 do 2014-06-12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług ochrony obiektu przy ul. Ząbkowskiej 41, 41a polega w dni robocze w godzinach 7:30-16:30 na pełnieniu ochrony fizycznej przez trzech pracowników Wykonawcy, w sposób opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Świadczenie ochrony obiektu przy ul. Ząbkowskiej 41, 41a polega w dni robocze w godzinach 16:30-7:30, w tym w godzinach nocnych, oraz we wszystkie pozostałe dni przez całą dobę, na pełnieniu ochrony fizycznej przez dwóch pracowników Wykonawcy, w w sposób opisany w SIWZ. Ochrona fizyczna budynku przy ul. Ząbkowskiej 42 jest jednostanowiskowa stała, pełniona przez pracowników Wykonawcy 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Termin wykonania zamówienia - od 1 kwietnia 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. i do 12 czerwca 2014 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grupa HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264227,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 257809,20
Oferta z najniższą ceną: 257809,20 / Oferta z najwyższą ceną: 283930,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH