PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.105.2014.U

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

266433/2014

Opis

Opole: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe.
Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.105.2014.U
Numer ogłoszenia: 266433 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231031 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4000900, faks 077 4000951.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe.
Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.105.2014.U.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: 1. Zadanie częściowe nr 1: Wycena nieruchomości rolnej położonej w obrębach: Żywocice, Żużela, gminie Krapkowice, powiecie krapkowickim , woj. opolskie o pow. 10,7158ha.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wycena Nieruchomości Zarządzanie i Obrót Stanisława Grabska - Mędrala, ul. Rynek 4/3, 49-300 Brzeg., kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2706,00
Oferta z najniższą ceną: 2706,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: 2. Zadanie częściowe nr 2: Wycena nieruchomości nierolnej z wyodrębnieniem wartości każdej z działek i nakładów użytkownika, położonej w obrębie Siewierz, gmina Siewierz, powiat będziński, woj. śląskie o pow. 0,1643 ha.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości, ul. Harcerska 2/5, 40-738 Katowice., kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1180,00
Oferta z najniższą ceną: 1180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1250,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: 3. Zadanie częściowe nr 3: Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 22,9548ha położonej w obrębie Roszkowice, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Geodezyjnej Obsługi Nieruchomości INTERGEO Marta Dąbrowska-Górecka, ul. Opolska 41, 49-314 Pisarzowice., kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 738,00
Oferta z najniższą ceną: 738,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1353,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży NABIAŁU do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Areszcie Śledczym i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czerwony Bór
(podlaskie)
Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Przetarg sprzedaż nieruchomości położonych w Świnoujściu przu ul. Uzdrowiskowej.
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH