PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

413990/2014

Opis

Toruń: Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia technicznego w administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz w gminnych pomieszczeniach tymczasowych, lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Numer ogłoszenia: 413990 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250921 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6577555, faks 056 6577504.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia technicznego w administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz w gminnych pomieszczeniach tymczasowych, lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 207 000 EURO.

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia technicznego w administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz w gminnych pomieszczeniach tymczasowych, lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Konserwacja podstawowa obejmująca prace konserwacyjne, drobne - bieżące naprawy w zakresie branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych (wod - kan, gaz, c.o.), instalacji elektrycznych oraz inne drobne prace i usługi wskazane przez zamawiającego wykonywane w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz terenach do nich przyległych.
2. Konserwacja dodatkowa obejmująca wykonanie doraźnych czynności konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw oraz drobnych usług wykraczających poza zakres konserwacji podstawowej, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne dla utrzymania administrowanych zasobów we właściwym stanie technicznym. Do konserwacji dodatkowej zalicza się w szczególności czynności konserwacyjne, naprawy i usługi wykonywane w gminnych pomieszczeniach tymczasowych, lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, zarówno administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu jak i pozostających w obcym zarządzie.
3. Konserwacja instalacji domofonowych.
4. Konserwacja sieci telewizyjnych typu AZART.
5. Świadczenie usługi pogotowia technicznego oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych (wod - kan, gaz, c.o.) i elektrycznych w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz terenach do nich przyległych.
6. Odczyty ciepłomierzy.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych - bieżących napraw oraz prowadzenia pogotowia technicznego, codziennie w godz. od 7.00 do 22.00.
Szczegółowy zakres czynności objętych usługą określa załącznik do SIWZ.
Adresy nieruchomości objętych usługą wskazano w załącznikach do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELTECH Tomasz Głowacki
, Poznańska 78, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
Firma Budowlano - Instalacyjna ANDII Andrzej Jakimiec, Jodłowa 32, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 744023,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 648012,22
Oferta z najniższą ceną: 648012,22 / Oferta z najwyższą ceną: 680613,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących...
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Środa wielkopolska
(wielkopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 2+057 - 3+960
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH