PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucją na poszczególne...

Zespół Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łowicz / łódzkie

Numer ogłoszenia

139015/2012

Opis

Łowicz: Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucją na poszczególne oddziały szpitalne.
Numer ogłoszenia: 139015 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108931 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8375368 w. 250, faks 046 8375991.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucją na poszczególne oddziały szpitalne..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia dotyczącymi norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne - do kuchenek oddziałowych, wózkami do przewożenia posiłków Wykonawcy.
Posiłki dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych przygotowuje Kuchnia główna w/m. Posiłki dla ok. 45 pacjentów przebywających na oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie, odległego 24 km od głównej siedziby szpitala powinny być dowożone z kuchni głównej z zachowaniem przepisów sanitarnych.
Posiłki przygotowywane są wg następującego harmonogramu;
I śniadanie
II Śniadanie (dla o/dziecięcego + dieta cukrzycowa)
Obiad
Podwieczorek (dla o/ dziecięcego + dieta cukrzycowa)
Kolacja
I śniadanie wydawane jest o godz. 8:00, II Śniadanie o godz. 9:30, Obiad o godz. 12:00, Podwieczorek o godz. 14:30, Kolacja o godz. 16:30.
Posiłki na oddziały szpitalne w/m powinny być dostarczane w odpowiednich pojemnikach, posiłki do OFiR w Stanisławowie powinny być przewożone w termosach. Pojemniki i termosy muszą być zatwierdzone przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną a posiłki wydawane w pomieszczeniu specjalnie do tego wyznaczonym. Samochód do przewozu posiłków musi posiadać Decyzję SSE zezwalającą na przewóz żywności.
Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 7 pracowników, w trybie art. 231KP przy zapewnieniu wszelkich praw i uprawnień im przysługującym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASPEN RES Sp. z o.o., ul.Bularnia 5, 31-222 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 616351,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 604117,13
Oferta z najniższą ceną: 604117,13 / Oferta z najwyższą ceną: 801874,33
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
na usługę modyfikacji: projektu budowlanego Pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Sosnowiec
(śląskie)
Zakup i dostawa sprzętu jako wyposażenie pracowni specjalistycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przemyśl
(podkarpackie)
Regulacja koryta cieku Czeczówka w km 2+200 - 4+125 m. Zendek, gm. Ożarowice, pow. tarnogórski
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH