PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZA CYFROWEGO DO TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY 2 SIECIAMI LAN URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ ŚWIADCZENIE...

Miasto Piotrków Trybunalski

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski / łódzkie

Numer ogłoszenia

25848/2012

Opis

Piotrków Trybunalski: ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZA CYFROWEGO DO TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY 2 SIECIAMI LAN URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.
Numer ogłoszenia: 25848 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322773 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZA CYFROWEGO DO TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY 2 SIECIAMI LAN URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : a) Świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych w relacji i zgodnie z wymaganiami w niniejszym punkcie: L.p. Wyszczególnienie lokalizacji Interfejs zakończeń łącza Rodzaj łącza wymagana przepustowość 1. relacja Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Pasaż Rudowskiego 10 - Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 Ethernet 100 BaseTX Full Duplex 24 Mb/s W przypadku wykorzystania łączy bezprzewodowych Wykonawca powinien zastosować urządzenia pracujące w licencjonowanym paśmie częstotliwości. b) Parametry techniczne dostępu do sieci Internet: b1) lokalizacja Pasaż Rudowskiego 10, pok. 105 - prędkość dla danych pobieranych (download) min. 4 Mb -s, - prędkość dla danych wysyłanych (upload) min. 4 Mb -s - brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania, - CIR = EIR dla danych pobieranych jaki i wysyłanych. b2) lokalizacja ul. Sienkiewicza 16A, - przepustowość łącza do 4 Mb-s, - min. 1 statyczny adres IP, - brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania. - zakończenie łącza: Ethernet. - CIR = EIR dla danych pobieranych jaki i wysyłanych. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia abonentowi możliwości korzystania z protokołów VPN dla łącz z dostępem do sieci Internet. 2. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do zestawienia łącza. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego. 4. Wymagany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w przypadku awarii w dni powszednie do 3 godzin przy czasie usunięcia awarii maks. 10 godzin., natomiast w soboty i niedziele wymagany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do 5 godzin przy czasie usunięcia awarii maks. 12 godzin 5. Dodatkowe wymagania: Zamawiający zastrzega sobie, że prace związane z instalacją urządzeń będących przedmiotem zamówienia będą wykonywane po godzinach pracy Urzędu lub w dni wolne od pracy. Wykonawca winien pozostawić pomieszczenia, w których prowadził prace w stanie sprzed rozpoczęcia prac. Prowadzone prace nie mogą wpływać na funkcjonowanie istniejącej sieci komputerowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 64.20.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MNI Telecom s.a., ul. Potkanowska 54A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34953,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24354,00
Oferta z najniższą ceną: 24354,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH