PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Zespół Szkół Publicznych w Golczewie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Golczewo / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

34588/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 34588 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28884 - 2012 data 31.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 321 69 96, fax. 91 321 69 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV, pkt. 4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo, pok. nr 106.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo, pok. nr 106.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik1.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość grup: 3; ilość uczniów w grupie: 5; ilość godzin na grupę: 30;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚC Nr: 5 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość grup: 1; ilość uczniów w grupie: 5; ilość godzin na grupę: 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość grup: 3; ilość uczniów w grupie: 5; ilość godzin na grupę: 30;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość grup: 1; ilość uczniów w grupie: 5; ilość godzin na grupę: 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Solec Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH