PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w zakresie przebudowy Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

107943/2014

Opis

Gdańsk: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w zakresie przebudowy Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Numer ogłoszenia: 107943 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75331 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3098284, faks 58 3021782.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w zakresie przebudowy Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie przebudowy Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SP ZOZ MSW w Gdańsku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARBUD PLUS Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Nadzory, Projektowanie Marcin Baźmierowski, Kępina 53, 82-400 Sztum, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27888,00
Oferta z najniższą ceną: 27888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77490,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Drawsku Pomorskim
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Drawsko pomorskie
(zachodniopomorskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór, gmina Trzciel
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(lubuskie)
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE NAPRAWY I UDROŻNIENIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH