PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości...

Powiat Lubelski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

44133/2014

Opis

Lublin: Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Numer ogłoszenia: 44133 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14497 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, faks 81 52 86 601.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zamawiający dzieli zamówienie na 3 części: CZĘŚĆ I - cykl szkoleń z zakresu: 1) Jak efektywnie pracować z osobami głębiej upośledzonymi, 2) Wspomaganie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością, 3) Terapia zachowań niepokojących - studium przypadku, 4) Konstruowanie indywidualnych planów terapeutyczno - opiekuńczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. CZĘŚĆ II - szkolenie z zakresu: Autyzm -opieka i praca z dziećmi chorymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. CZĘŚĆ III - szkolenie zakresu: Proces adaptacji mieszkańca w DPS dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Termin wykonania zamówienia: Część I - do dnia 31. 08. 2014 r. Część II - do dnia 31 .03. 2014 r. Część III do dnia 31. 03. 2014 r...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ I - cykl szkoleń z zakresu: 1) Jak efektywnie pracować z osobami głębiej upośledzonymi, 2) Wspomaganie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością, 3) Terapia zachowań niepokojących - studium przypadku, 4) Konstruowanie indywidualnych planów terapeutyczno - opiekuńczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o., ul. Szewska 4/7, 20-086 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39999,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31668,00
Oferta z najniższą ceną: 31668,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Autyzm -opieka i praca z dziećmi chorymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o., ul. Szewska 4/7, 20-086 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3492,00
Oferta z najniższą ceną: 3492,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6998,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Głuchów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Raków
(świętokrzyskie)
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego wybranych skrzyżowań (węzłów drogowych) i odcinków dróg krajowych nr: A4, S7, 7 i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa dróg na szkółce Borowiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH