PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zawoja / małopolskie

Numer ogłoszenia

433564/2013

Opis

Zawoja: Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Numer ogłoszenia: 433564 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174135 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja, woj. małopolskie, tel. 33 8775 110, faks 33 8775 554.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna Park Narodowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer dla 10 uczestników.
1. Szkolenia mają się składać z części teoretycznej w postaci wykładów oraz część praktycznej - warsztaty komputerowe. Główna tematyka szkoleń:
1.1. Wprowadzenie oraz zaawansowane zagadnienia GIS-owe w oparciu o oprogramowanie ArcGIS 10.1 (2 dni) 1.2. Efektywne zastosowanie narzędzi GIS w oparciu o oprogramowanie ArcGIS 10.1 for Desktop Basic (2 dni); czas trwania szkolenia 4 dni po 7 godzin.
2. Cele szkolenia:
- Wprowadzenie i zaawansowane zagadnienia Systemów Informacji Przestrzennej;
- zapoznanie się z danymi wykorzystywanymi w Systemach Informacji Przestrzennej;
- wykorzystywanie oprogramowania ArcGIS 10.1 do tworzenia map wykorzystujących dane pozyskane z różnych źródeł (np.: dane pozyskane z pomiarów gps, zewnętrznych źródeł, dane analogowe);
- praca z gotowymi kompozycjami mapowymi, tworzenie zapytań;
- edycja i poprawa danych; - analizowanie danych GIS i rozwiązywanie problemów przestrzennych, - złączenia i relacje do baz danych relacyjnych i plikowych.
3. Szczegółową tematykę szkoleń dla każdego zestawu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu do 7 dni od podpisania umowy. Zaproponowany zakres ma uwzględniać charakterystykę wykorzystania oprogramowania przez Zamawiającego i uwzględniać dane przestrzenne posiadane przez Zamawiającego. Zaproponowana tematyka ma kłaść główny nacisk na praktyczne doskonalenie posługiwania się posiadanym oprogramowaniem ArcView 10.1.
4. Głównymi beneficjentami szkolenia będą pracownicy poszczególnych Obwodów Ochronnych (Leśniczy, Podleśniczy) oraz 2 osoby nadzorujące pracę z systemami GIS-owymi.
5. Wymagany termin przeprowadzenia szkoleń do dnia 08.11.2013 w rozbiciu na dwa etapy. (szczegółowy termin po uzgodnieniu z Zamawiającym).
6. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Oferent przeprowadzi szkolenie w zewnętrznym ośrodku dysponującym odpowiednio wyposażoną salą konferencyjną dla min 10 osób wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz połączenie z siecią internet. Położenie ośrodka do ok 12 km od siedziby Parku.
7. Oferent zapewni na każdy dzień szkolenia catering w trakcie spotkania dla 10 osób, w tym: przerwy kawowe (kawa/herbata/soki/woda oraz ciastka), obiad (składający się dań: zupa, drugie danie, deser oraz kawa/herbata/soki),
8. Oferent we własnym zakresie zapewni także: - sprzęt do prezentacji - materiały dydaktyczne, - przykładowe dane do ćwiczeń komputerowych - może wykorzystać dane Zamawiającego po akceptacji, - komputery do ćwiczeń z zainstalowanym oprogramowaniem dotyczącym tematyki szkolenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Esri Polska sp.z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23190,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14900,00
Oferta z najniższą ceną: 14900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja działki położonej w obrębie Czepino gmina Gryfino
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Czepino gmina gryfino
(zachodniopomorskie)
Tereny pod zabudowę położone położone w obrębie Tarnowiec gm. Goleniów na sprzedaż
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Tarnowiec gm. goleniów
(zachodniopomorskie)
Usługi hotelarskie w obiektach noclegowych typu apartamentowego z aneksem kuchennym, w terminie od 1 do 28 kwietnia 2013r.,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH