PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Szkolenie dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Limanowa / małopolskie

Numer ogłoszenia

392672/2013

Opis

Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 392672 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359270 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 0-18 3375850, faks 0-18 3375841.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie dla osób bezrobotnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi kształcenia w formie szkolenia grupowego pn. Sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w ramach projektu pn. Aktywne 50+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Aktywne 50+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer, ul. Rynek 15, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7860,00
Oferta z najniższą ceną: 7860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19737,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opatowiec
(świętokrzyskie)
Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH