PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości - dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób.

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żory / śląskie

Numer ogłoszenia

53585/2015

Opis

Żory: Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości - dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób.
Numer ogłoszenia: 53585 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42051 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Osińska 48, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 0-32 43-42-014, faks 0-32 43-42-790.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości - dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości - dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2496,00
Oferta z najniższą ceną: 2496,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6780,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Legnica
(dolnośląskie)
Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Karsin
(zachodniopomorskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-100/13)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH