PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 2,3,4,5,6,7,10,11 - w części dotyczącej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3

Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Brzeg / opolskie

Numer ogłoszenia

271725/2011

Opis

Brzeg: Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 2,3,4,5,6,7,10,11 - w części dotyczącej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3
Numer ogłoszenia: 271725 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249851 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 0077 4169950, faks 077 4169952.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 2,3,4,5,6,7,10,11 - w części dotyczącej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na:
- wykonaniu warstwy wyrównującej wraz z przyklejeniem siatki na ścianach i ościeżach
- wykonaniu ochrony narożników kątownikami metalowymi
- wykonaniu parapetów zewnętrznych
- wymianie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
- osadzeniu daszków ochronnych nad drzwiami zewnętrznymi
- wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych bud. gospodarczego z płyt styropianowych wraz z wykonaniem tynku akrylowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.21.41.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - System Zielonych Inwestycji GIS.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo - Usługowy STO-KARZ Józef Stokłosa, ul. Zawadzkiego 1, 49-200 Grodków, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86830,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 84041,71
Oferta z najniższą ceną: 84041,71 / Oferta z najwyższą ceną: 337966,31
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH