PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu.

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przemyśl / podkarpackie

Numer ogłoszenia

252066/2013

Opis

Przemyśl: Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu.
Numer ogłoszenia: 252066 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151242 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania częściowe:
Zadanie częściowe Nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14
przy ul. Borelowskiego 12
- pow. zabudowy - 1 593, 40 m2
- kubatura 13 659,80 m3
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1.Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą styropianem :
- ściany zewnętrzne - 1 601,67 m2,
- ściany cokołowe - 339,47 m2,
2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na :
- okna PCV - 171 sztuk z wymianą parapetów wewnętrznych i obróbkami szpaletów,
- drzwi aluminiowe 3 sztuki (Uwaga: istniejące drzwi drewniane DZ-3 zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowny montaż),
3.Docieplenie stropodachu styropianem gr.15 cm dwustronnie laminowanym - 1625,88 m2 wraz z remontem kominów.
4.Obróbki blacharskie, daszki zewnętrzne, remont schodów zewnętrznych.
5.Instalacja odgromowa.
6.Opaska odbojowa z kostki brukowej gr.6 cm - 213,48 m2
7.Przebudowa i remont instalacji c.o. w całym obiekcie

Zadanie częściowe Nr 2 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych
przy ul. Dworskiego 25 w Przemyślu.
- pow. zabudowy - 682,80 m2
- kubatura - 9 927,90 m3
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1.Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą styropianem :
- ściany zewnętrzne - 1 438,30 m2
- ściany cokołowe - 158,23 m2
2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na :
- okna z PCV 45 szt.,
- drzwi aluminiowe - 5 sztuk
3.Docieplenie stropodachu wełną celulozową gr.18 cm - 603,80 m2.z remontem kominów
4.Docieplenie ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową- 159,69 m2
5.Obróbki blacharskie, daszki zewnętrzne, remont schodów zewnętrznych.
6.Uziom otokowy, instalacja odgromowa,
7.Opaska odbojowa z kostki brukowej gr.6 cm- 145,56 m2
8.Przebudowa i remont instalacji c.o. w całym obiekcie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.42.11.00-5, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego 12 w Przemyślu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TECHNOBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1602614,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1152264,65
Oferta z najniższą ceną: 1152264,65 / Oferta z najwyższą ceną: 1575521,64
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych
przy ul. Dworskiego 25 w Przemyślu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TECHNOBUD Sp. zo.o., ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1180834,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 683225,02
Oferta z najniższą ceną: 683225,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1125011,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Galewice
(łódzkie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH