PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I/ZUS W CZŁUCHOWIE - ETAP I (WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słupsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

378324/2011

Opis

Słupsk: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I/ZUS W CZŁUCHOWIE - ETAP I (WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ).
Numer ogłoszenia: 378324 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330394 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8419406, 8419125, faks 59 8419406.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I/ZUS W CZŁUCHOWIE - ETAP I (WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku I/ZUS w Człuchowie - etap I (wymiana stolarki zewnętrznej). Zakres prac obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej w budynku głównym Inspektoratu i budynku portierni na okna z profili PCV o współczynniku całkowitym okna nie większym niż Uc
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.30-4, 45.26.13.10-0, 45.26.25.22-6, 45.44.21.80-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OKNA PCV ZENKA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 21, 77-300 Człuchów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103616,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92208,81
Oferta z najniższą ceną: 92208,81 / Oferta z najwyższą ceną: 92208,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tomaszów Mazowiecki
(łódzkie)
Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa szczepionek - sprawa 124/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH