PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynku OSP w Łęgowie i budynku mieszkalnego w Cieplewie oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Straszynie w Gminie...

Gmina Pruszcz Gdański

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pruszcz Gdański / pomorskie

Numer ogłoszenia

156065/2013

Opis

Pruszcz Gdański: Termomodernizacja budynku OSP w Łęgowie i budynku mieszkalnego w Cieplewie oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Straszynie w Gminie Pruszcz Gdański
Numer ogłoszenia: 156065 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139505 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, faks 0-58 682 27 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku OSP w Łęgowie i budynku mieszkalnego w Cieplewie oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Straszynie w Gminie Pruszcz Gdański.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8 i budynku mieszkalnego w Cieplewie przy ul. Długiej 13 oraz modernizacja dachu polegająca na wymianie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II 3 w Gminie Pruszcz Gdański.
2. Szczegółowy zakres robót w obiektach:
1) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie ul. Spacerowa 8 - termomodernizacja budynku istniejącego w części, pozostała wydzielona część budynku bez ocieplenia ok. 82m2 w elewacji wsch. w przyszłości do rozbudowy budynku
a) wymiana okien stalowych na luksfery,
b) wymiana stolarki drzwiowej zew. /bram/ szt.2 na bramy garażowe segmentowe podnoszone mechanicznie w kolorze czerwonym z doświetleniami góra wraz automatyką i instalacją elektryczną zasilającą bramy + w tym w jednej z bram drzwi wejściowe,
c) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku na pow.363m2 płytami styropianu gr. 12cm frezowanego EPS 70, przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego i dodatkowej na narożnikach otworów, położenie warstwy tynku krzemianowo-silikonowego o fakturze /baranek/ gr. 2mm w kolorach zgodnych z dokumentacją,
d) wykonanie ochrony narożników kątownikiem metalowym,
e) położenie na cokole / patrz rys. elewacji/ wyprawy z gramaplastu kolor brąz.,
f) wymiana rur spustowych, parapetów zew. na blaszane z blachy powlekanej , wymiana opierzeń blacharskich a nie wymieniane pomalowanie w kolorze brązowym,
g) modernizacja instalacji odgromowej - naprawa + pomiary,
h) wykonania okładzin schodów zew. / zejście do piwnicy/ na gres w kolorze brązowym,
i) wymiana pokrycia daszku zejścia do piwnicy z blachy trapezowej na blachodachówkę w kolorze brąz,
j) uzupełnienie powłok malarskich krat okiennych, drzwi stalowych, okien drewnianych wieży, balustrad,
k) malowanie elewacji farbą emulsyjną ok. 82m2 - w części elewacji nie poddanej termomodernizacji /do przyszłej rozbudowy budynku/,
l) malowanie napisów na elewacji,
m) przełożenie wew. instalacji gazowej na elewacji ok. 9m, dn 40mm wraz z odnowieniem powłok malarskich rurociągu i szafek gazowych /3szt/ i pomiarem szczelności instalacji,
n) wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych 50x50x5cm,
o) wykonanie izolacji p.wodnej i cieplnej pionowej ścian fundamentowych na dł. ok.62mb,
p) podłączenie rur spustowych z dachu do istn. kanalizacji deszczowej,
2) Budynek mieszkalny wielorodzinny w Cieplewie przy ul. Długiej 13 - uzupełnienie termomodernizacji szczytu budynku na pow. ok. 40m2 w elewacji wschodniej /patrz załączone zdjęcie istn. budynku/
a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianu gr. 10cm frezowanego EPS 70, przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, położenie warstwy tynku akrylowego o fakturze nakrapianej /baranek/ gr. 2mm w kolorze białym,
b) wykonanie ochrony narożników kątownikiem metalowym, otworów okiennych,
c) wymiana parapetu zew.
3) Budynek mieszkalny wielorodzinny w Straszynie przy ul. Jana Pawła II 3 - wymiana pokrycia dachu na pow. ok. 290m2 w tym na czterech facjatach dachowych z dachówki ceramicznej na blachodachówkę wraz z ociepleniem, wymianą opierzeń, rynien i rur spustowych, montażem okna-wyłazu dachowego, remont istn. kominów. Boki facjat - tynki do naprawy i pomalowania.
a) Roboty rozbiórkowe: dachówki, deskowania, łacenia dachu, rynien i rur spustowych, opierzeń,
b) Ocieplenie wełną mineralna gr. 15cm na wys. lokali w poddaszu i stropu wraz z paraizolacją,
c) Położenie deskowania, na nim membrana dachowa oraz łaty i kontrłaty,
d) Wymiana rynien i rur spustowych na blaszane z blachy powlekanej,
e) Położenie na dachu nowego pokrycia z blachodachówki w kolorze jasny brąz /jak istn. dobudówka/,
f) Remont kominów, przemurowanie końcówek, wykonanie nowych czapek betonowych, naprawa tynków, pomalowanie farbą emulsyjną.
3. Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji technicznej.
4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tym -Bud Zakład Remontowo Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179849,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 184600,00
Oferta z najniższą ceną: 184600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186868,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH