PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chorzów / śląskie

Numer ogłoszenia

51670/2015

Opis

Chorzów: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Numer ogłoszenia: 51670 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390514 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 32 4165000, faks 32 4165639, 32 4165640.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 2.Wymiana instalacji wodociągowej. 3.Wymiana kotłów gazowych na kocioł kondensacyjny o mocy 27-82 kW wraz z osprzętem. 4.Roboty montażowe elektryczne. 5.Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 6.Ocieplenie ścian w gruncie. 7.Ocieplenie ścian ponad gruntem styropianem gr. 14 cm, wraz z wyprawą z tynku silikatowo - silikonowego. 8.Ocieplenie kominów styropianem gr. 3 cm. 9.Remont instalacji odgromowej. 10.Montaż i dostawa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. 11.Przebudowa schodów wejściowych. 12.Wymiana bram z kształtowników stalowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.11.11.00-9, 45.31.10.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 16.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rafał Jędrzejewski PPHU Bauterm, ul. Klonowa 6, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 631898,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 556894,29
Oferta z najniższą ceną: 556894,29 / Oferta z najwyższą ceną: 1172719,86
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Orzesze
(śląskie)
Obwieszczenie o przetargu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Korzeńskoi
(dolnośląskie)
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Cieszków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszków
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH