PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja Zespołu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich Dom Zakonny w Gietrzwałdzie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gietrzwałd / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

370214/2013

Opis

Gietrzwałd: Termomodernizacja Zespołu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie
Numer ogłoszenia: 370214 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149407 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich Dom Zakonny w Gietrzwałdzie, ul. Kościelna 4, 11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 512 31 02, 512 30 20, faks 89 512 34 06.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościelna osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Zespołu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie przedsięwzięcia:
Termomodernizacja Zespołu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie na podstawie opracowanej dokumentacji, pozwoleń na budowę: nr Gtw/27/2006 z dnia 01.03.2006 r. oraz Gtw/50/2011 z dnia 19.05.2011 r. oraz załączników do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-1, 74.23.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD sp. z o.o., ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1122086,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1122086,84
Oferta z najniższą ceną: 1122086,84 / Oferta z najwyższą ceną: 1841016,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków w ramach programów lekowych ( uzupełnienie)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
Przetarg ustny na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Ścinawa
(dolnośląskie)
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych, budynkach laboratoryjnych oraz serwis dzienny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH