PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizaja oraz prace budowlane w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lębork / pomorskie

Numer ogłoszenia

222779/2014

Opis

Lębork: Termomodernizaja oraz prace budowlane w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.
Numer ogłoszenia: 222779 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316770 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 21 80, faks 59 862 21 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizaja oraz prace budowlane w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Termomodernizacja oraz prace budowlane w budynku Powiatowego Inspektoraty Weterynarii w Lęborku, a w szczególności: 1. Termomodernizacja: - roboty rozbiórkowe związane z dociepleniem ścian - uzupełnienie ścian bloczkami z batonu komórkowego - ocieplenie ścian budynków styropianem gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk silikonowy typu (baranek) barwiony w masie - malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - wymiana drewnianych okien na nowe w profilach PCV - uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian - licowanie cokołu płytkami klinkierowymi - obróbki blacharskie (parapety, opierzenia) blachą stalową powlekaną - wymiana wsporników kamer zewnętrznych 2. Roboty wewnętrzne na parterze: - roboty rozbiórkowe ścian, tynków, okładzin ściennych, posadzek wraz z transportem i utylizacją materiałów z rozbiórki - ścianki działowe gr. 12 cm z gazobetonu - wymiana parapetów wewnętrznych - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k - wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian - cekolowanie sufitów i ścian - wykonanie posadzek z podkładami i warstwami izolacyjnymi - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - licowanie ścian płytkami ceramicznymi - osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z osprzętem - wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z białym montażem - instalacja sanitarna zewnętrzna wraz ze studzienką kanalizacyjną - wymiana osprzętu (gniazd, łączników) elektrycznego - wymiana opraw oświetleniowych wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym - wymiana podtynkowej instalacji światła i siły - wymiana rozdzielni podtynkowej wraz z wyposażeniem - montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej - wymiana instalacji teletechnicznych - dostawa i montaż urządzeń i osprzętu instalacji alarmowej i monitoringu 3. Roboty wewnętrzne na piętrze: - roboty rozbiórkowe ścian, tynków, okładzin ściennych, posadzek wraz z transportem i utylizacją materiałów z rozbiórki - ścianki działowe gr. 12 cm z gazobetonu - uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian - cekolowanie sufitów i ścian - wykonanie posadzek z podkładami - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej - wymiana osprzętu (gniazd, łączników) elektrycznego - wymiana opraw oświetleniowych wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym - wymiana podtynkowej instalacji światła i siły..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.42.11.60-3, 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.42.11.53-1, 45.23.32.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.43.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Hemal Henryk Barzowski, 84-200, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252264,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 236548,37
Oferta z najniższą ceną: 236548,37 / Oferta z najwyższą ceną: 265000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH