PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski - KC-zp.272-115/14.

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

148720/2014

Opis

Kraków: tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski - KC-zp.272-115/14.
Numer ogłoszenia: 148720 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66836 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski - KC-zp.272-115/14..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: a) tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język angielski, b) tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski wraz z korektą merytoryczną i stylistyczną wykonaną przez native speakera języka angielskiego, c) korekta merytoryczna i stylistyczna wykonana przez native speakera języka angielskiego. Tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne wraz z korektą językową native speakera i korekty językowe native speakera dotyczyć będą artykułów naukowych zakresu następujących dyscyplin naukowych: - Geodezja i Kartografia - Inżynieria Środowiska..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Summa Linguae S.A., UL.LUBLAŃSKA 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64227,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62500,00
Oferta z najniższą ceną: 62500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64125,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
Sukcesywne dostawy pasków do glucometrów IXELL na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łużna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH