PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Tomaszów Mazowiecki: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tomaszów Mazowiecki / łódzkie

Numer ogłoszenia

110647/2014

Opis

Tomaszów Mazowiecki: Tomaszów Mazowiecki: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 110647 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70383 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 23 11, faks 44 724 43 59.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tomaszów Mazowiecki: Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim. - ulica Batorego - odcinek o długości ok. 158,20 m od ulicy Bema do ulicy Chodkiewicza, - ulica Żółkiewskiego - odcinek o długości ok. 173,08m od ulicy Bema do ulicy Chodkiewicza, - ulica Hetmańska - odcinek o długości ok. 203,97m od ulicy Bema do ulicy Chodkiewicza. Zakres prac obejmuje w szczególności rozbiórkę starej a następnie budowę nowej konstrukcji ulicy wraz z chodnikami i kanalizacja deszczową. Szczegółowy zakres robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (np. dokumentacja techniczna)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KAŹMIERCZAK
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
Zbigniew Kaźmierczak, ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1385000,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 954659,58
Oferta z najniższą ceną: 954659,58 / Oferta z najwyższą ceną: 1197651,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jaroszów
(dolnośląskie)
BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa gazu ziemnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kowalewo Opactwo
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH