PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP1852/11

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Cieszyn / śląskie

Numer ogłoszenia

8652/2012

Opis

Cieszyn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP1852/11
Numer ogłoszenia: 8652 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403884 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 8520742, faks 0338520742.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP1852/11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie:
Zadanie I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.60.00-0)
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,
b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie II - Ubezpieczenie mienia (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7)
a) Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych,
b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Zadanie III - Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (CPV 66.51.21.00-3)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział w Katowicach, ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 445000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 420000,00
Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenie mienia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Pion Ubezpieczeń Korporacyjnych Oddział Kraków, Al. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47968,92
Oferta z najniższą ceną: 47968,92 / Oferta z najwyższą ceną: 47968,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH