PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Gmina Płoniawy-Bramura

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płoniawy-Bramura / mazowieckie

Numer ogłoszenia

12560/2012

Opis

Płoniawy-Bramura: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 12560 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333291 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, tel. 29 7178061, faks 29 7178043.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczeń komunikacyjnych, Część II Zamówienia Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej W następujących jednostkach OSP: 1. Płoniawy - Bramura 2. Jaciążek 3. Obłudzin 4. Młodzianowo 5. Węgrzynowo 6. Krasiniec 7. Stara Zblicha 8. Chodkowo Załogi 9. Bobino Wielkie 10. Stary Podoś 11. Zawady Dworskie UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura 83a, 2. Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze, 06-210 Płoniawy-Bramura 80, 3. Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie, Węgrzynowo 06-211 Płoniawy-Bramura, 4. Szkoła Podstawowa w Krasińcu, Krasiniec 06-211 Płoniawy-Bramura, 5. Gimnazjum w Krasińcu, Krasiniec 06-211 Płoniawy-Bramura, 6. Szkoła Podstawowa w Chodkowie, Chodkowo 06-210 Płoniawy-Bramura, 7. Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze, 06-210 Płoniawy-Bramura, 8. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze, 9. Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia w Chodkowie Wielkim i Węgrzynowie, 10. Gminna Biblioteka Publiczna, 06-210 Płoniawy - Bramura 83/B..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Świętojańska 19, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 129141,00
Oferta z najniższą ceną: 124578,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129141,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Świętojańska 19, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61414,00
Oferta z najniższą ceną: 61414,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odrestaurowanie Starego Miasta obejmujące rewitalizację Placu Rynku i Kanału Kopernika we Fromborku w formule zaprojektuj i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Frombork
(warmińsko-mazurskie)
Dzierżawa zakładu produkcyjnego położonego w miejscowości Grabów
Nieruchomości, budynki przemysłowe, przetarg
Konstantynów łódzki
(łódzkie)
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rawicz
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH