PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czarna Dąbrówka / pomorskie

Numer ogłoszenia

187312/2013

Opis

Czarna Dąbrówka: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 187312 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125980 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, tel. 059 8212643, faks 059 8212644.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków - OSP forma imienna , ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych, 1.Urząd Gminy, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, NIP: 842-13-42-506, REGON: 000540251, 2.Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka: NIP 8421663475, REGON 220043832, 3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP: 842-164-07-93, REGON 771609887, 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421493323, REGON 005312170, 5.Zespół Ekonomiczno- Administracyjny: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 842-14-73-533: REGON, 770892290, 6. Szkoła Podstawowa w Jasieniu Jasień 22, 77-122 Jasień NIP: 842-15-58-850, REGON 001141731, 7.Zespół Szkół w Nożynie, Nożyno 40, 77-115 Nożyno, NIP 842-17-65-885, REGON 221491550 8. Zespół Szkół w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity NIP 842-176-92-91 REGON 221578601, 9.Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce: ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 842-176-92-45, REGON 221572076, 10. Biblioteka Publiczna Gminy Czarna Dąbrówka ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: I część zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów od stłuczenia, Część I zamówienia dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group O/Gdańsk, Ul. Jagielońska 13,, 80-371 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41631,00
Oferta z najniższą ceną: 41631,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41631,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część II zamówienia obejmuje: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi Przedstawicielstwo w Legnicy, Ul. Witelona 13/1, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69876,00
Oferta z najniższą ceną: 69876,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72957,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: III część zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - forma imienna.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group O/ Płock, Ul. Miodowa 1, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13320,00
Oferta z najniższą ceną: 13320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13320,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
MIeszkanie położone w Katowicach
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Katowice
(śląskie)
Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH