PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

211373/2013

Opis

Bydgoszcz: Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Numer ogłoszenia: 211373 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181461 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. - Ubezpieczenie mienia od dewastacji (wandalizmu). - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. - Ubezpieczenie sprzętu pływającego - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, - Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW, Assistance). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załacznikach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 146 B, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171544,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 147990,00
Oferta z najniższą ceną: 147990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259940,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
Sprawa 21/P/2014 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH