PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

197457/2013

Opis

Kraków: Udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie
Numer ogłoszenia: 197457 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176703 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie koryta i lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Cichy w km 3+800-6+500 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie. W ramach zamówienia planowane jest udrożnienie fragmentu koryta pot. Cichy w km 3+800 - 6+500 w m. Ciche w miejscach istnienia lokalnych odsypisk ziemno-żwirowych na łącznej długości 1 045 mb wraz z zabezpieczeniem istniejących wyrw brzegowych za pomocą urobku pochodzącego z udrożnienia, zgodnie z SST. Wartość szacunkowa zamówienia: 65 123,50 zł (netto). Szczegóły w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa SPECKOP Dariusz Poręba, Paszyn 283, 33-326 Mogilno, Paszyn 283, 33-326 Mogilno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65123,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45596,47
Oferta z najniższą ceną: 45596,47 / Oferta z najwyższą ceną: 73940,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Opole
(opolskie)
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicami: konweksową, liniową, i endowaginalną dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kępno
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH