PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udrożnienie koryta rzeki Soły w km 53+900 - 54+200 w m. Wieprz, gm. Radziechowy - Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

8160/2012

Opis

Kraków: Udrożnienie koryta rzeki Soły w km 53+900 - 54+200 w m. Wieprz, gm. Radziechowy - Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie
Numer ogłoszenia: 8160 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388932 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie koryta rzeki Soły w km 53+900 - 54+200 w m. Wieprz, gm. Radziechowy - Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udrożnienie koryta rzeki Soły w km 53+900 - 54+200 w m. Wieprz, gm. Radziechowy - Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela, ul. Krakowska 120, 43-353 Porąbka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41770,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17600,00
Oferta z najniższą ceną: 17600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oprogramowania dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Winnica
(mazowieckie)
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi i płynów z jam ciała, dzierżawa 2 szaf chłodniczych na okres...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH