PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł

Gmina Czernikowo

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czernikowo / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

93251/2012

Opis

Czernikowo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 93251 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78241 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 287 50 01, faks 54 287 50 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony sto tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na: - sfinansowanie deficytu budżetu, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin uzyskania kredytu: do 30.04.2012 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu: 31.10.2019 roku. Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych wg harmonogramu zawartego w umowie, w terminie od 31.01.2013 roku, a skończywszy na 31.10.2019 roku. Odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kredytu będą regulowane miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od maja 2012 roku. W przypadku gdy dzień spłaty jest dniem wolnym od pracy, spłata następuje w następnym dniu roboczym. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1047462,00
Oferta z najniższą ceną: 1047462,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1110237,99
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup i dostawa bonów towarowych (papierowych) dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Jastrzębie-zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH