PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej

Wójt Gminy Dobra

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dobra / małopolskie

Numer ogłoszenia

442510/2011

Opis

Dobra: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej
Numer ogłoszenia: 442510 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331673 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra, woj. małopolskie, tel. 18 3330020, faks 18 3330020 wew. 200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej w kwocie 1.516.693,86 zł.
1. Udzielenie kredytu w jednej transzy do 30.12.2011r.
2. Spłata kredytu jednorazowa do 30.12.2012r.
3. Oprocentowanie naliczane przez Bank w okresach miesięcznych będzie spłacane 15 dnia miesiąca następnego za które należne oprocentowanie zostało naliczone, pierwsza spłata odsetek 15.02.2012.
4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne wyrażone jako stawka WIBOR 1M powiększona o stałą marżę Banku
5. Prowizja jednorazowa wyłącznie od udzielone kredytu
6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco
7. Źródło spłaty kredytu- dochody budżetu Gminy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103090,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102961,50
Oferta z najniższą ceną: 102961,50 / Oferta z najwyższą ceną: 110565,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krynica - Zdrój
(małopolskie)
Dostawa membranowej pompy próżniowej do zestawu SPE dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM BUDYNEK PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 25
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pobiedziska
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH