PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

URZĄDZENIA MEDYCZNE

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy"

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kutno / łódzkie

Numer ogłoszenia

203716/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 203716 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190070 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 388 02 00, fax. 24 388 02 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.1.
W ogłoszeniu jest: W Załączniku Nr 1do SIWZ - Formularz Cenowy w Pakiecie Nr 11 - Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej oraz ogrzewania okładów żelowych.
Przeznaczenie sprzętu: Urządzenia do ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej oraz ogrzewania okładów żelowych oraz kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów (2 w 1). Jednoczasowe wykorzystanie dla 4 pacjentów.
W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w Załączniku I , w części Nr 11- Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny i borowiny w kąpieli wodnej oraz ogrzewania okładów żelowych..
W ogłoszeniu powinno być: 1. W Załączniku Nr 1do SIWZ - Formularz Cenowy w Pakiecie Nr 11 otrzymuje brzmienie: Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny oraz ogrzewania okładów cieplnych.Przeznaczenie sprzętu otrzymuje brzmienie.Urządzenia do ogrzewania parafiny, ogrzewania okładów oraz kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów (2w 1).
2.W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w Załączniku I , w części Nr 11 otrzymuje brzmienie: Zestaw do ciepłolecznictwa: ogrzewania parafiny oraz ogrzewania okładów cieplnych.
3.W Załączniku Nr 2 do SIWZ - opis wymaganych parametrów technicznych otrzymuje brzmienie:
1.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1
Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 otrzymuje brzmienie
2 letni okres gwarancji
2.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 wprowadza się zmiany:
a) pkt 7 - wykreślić
b) pkt. 8 - wykreślić
c) pkt. 9 - wykreślić
d) pkt. 12 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
e) dopisać pkt. 13 w brzmieniu Pomiar temperatury gazu wylotowego
f) dopisać pkt. 14 w brzmieniu Wagowy wskaźnik ilości azotu w zbiorniku
g) dopisać pkt. 15 w brzmieniu Możliwość regulacji czasu pracy i intensywności strumienia wylotowego
3.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 3
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 4 - wykreślić
b) pkt. 10 otrzymuje brzmienie Mobilna obudowa na 26 l butlę
c) pkt. 12 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
d) dopisać pkt.13 w brzmieniu Wymiary 170x180x280 mm
4.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 4
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 wprowadza się zmiany:
h) pkt 2 - wykreślić
i) pkt. 3 otrzymuje brzmienie Wyposażony w aplikator szpulowy o średnicy 600 mm - 1 szt., aplikator szpulowy o średnicy 350 mm - 1 szt., leżanka z systemem przesuwanym do aplikatura 600 mm
j) pkt. 4 otrzymuje brzmienie Kształt emitowanego pola - sinus trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprosto kąt
k) pkt. 6 otrzymuje brzmienie Zegar zabiegowy
l) pkt. 13 - wykreślić
m) pkt. 16 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
5.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 6
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 6 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie Aparat do terapii ultradźwiękowej - 1 kanałowy z głowicami dwuczęstotliwościowymi
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie Głowica o powierzchni 4 cm2, o częstotliwości roboczej 1 i 3,5 MHz
c) pkt. 3 Głowica o powierzchni 1 cm2, o częstotliwości roboczej 1 i 3,5 MHz
d) pkt. 5 otrzymuje brzmienie Jednostki chorobowe wg nazwy
e) pkt. 7 otrzymuje brzmienie Zegar zabiegowy od 1 do 30 min
f) pkt. 9 - wykreślić
g) pkt. 10 - wykreślić
h) pkt. 13 - wykreślić
i) pkt. 14 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
6. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 7
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 6 wprowadza się zmiany:
a) pkt.I. 2 otrzymuje brzmienie
Elektroterapia prądami:
- Prąd galwaniczny,
interferencyjne: izopolarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)
TENS ( symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, BURST)
TENS modyfikowany do porażeń spastycznych
Kotza (rosyjska stymulacja)
tonaliza,
diadynamiczne MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
impulsowe prostokątne, trójkątne, Traberta, Leduca, neofaradyczny,
unipolarny falujący,
galwaniczny,
mikroprąd.
b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy
c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie lub jednocześnie dla obu kanałów
d) pkt. 10 - wykreślić
e) pkt. 11 - wykreślić
f) pkt. 13 - wykreślić
g) pkt. 14 - wykreślić
h) pkt. 15 - wykreśli
i) pkt.17 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
j) pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie Tryb pracy ciągły, pulsacyjny i zmienny
k) pkt. II. 6 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
7.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 8
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 8 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie Światło podczerwone IR-A
b) pkt. 7 - wykreślić,
c) dopisać pkt. 10 w brzmieniu Wyświetlacz czas-jasność
d) dopisać pkt. 11 w brzmieniu Programowanie sekwencji czas-jasność
e) pkt. II. 3 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
8.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 9
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 9 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 6 przegubowe ramiona
b) pkt. 9 - wykreślić
c) pkt. 10 - wykreślić
d) pkt. 11 - wykreślić
e) pkt. 12 - wykreślić
f) pkt. 14 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
9.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 10
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 10 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Zakres regulacji podciśnienia min 20-140 mmHg
b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Elektroniczna regulacja ciśnienia
c) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Stały pomiar ciśnienia
d) pkt. 5 - wykreślić
e) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Możliwość odsysania komór
f) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: Pomiar czasu
g) pkt. 11 - wykreślić
h) pkt. 13 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
10.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 11
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 11 wprowadza się zmiany:
a) pkt. 4 - wykreślić
b) pkt.5b - wykrślić
c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Wymiary zewnętrzne dł x szer x wys 330x540x290
d) pkt. 7 wykreślić
e) pkt. 9 otrzymuje brzmienie: Zakres temperatury 30-90 stopni
f) pkt. 10 -wykreślić
g) dopisać pkt. 14 w brzmieniu Odpływ wody
h) dopisać pkt. 15 w brzmieniu 5 okładów cieplnych
i) dopisać pkt. 16 w brzmieniu Stolik z kółkami i hamulcami
j) dopisać pkt. 17 w brzmieniu 2 letni okres gwarancji
11.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 13
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 13 wprowadza się zmiany:
a) pkt I otrzymuje brzmienie Stół rehabilitacyjny dwusegmentowy - 2 szt.
b) pkt. I 9 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
12.Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 14
W opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 14 wprowadza się zmiany:
a) pkt. I. 11 - wykreślić
b) pkt. I. 12 - wykreślić
c) pkt. I. 14 otrzymuje brzmienie Pojemność poziomu I 71 l; II 210 l
d) pkt. I. 15 - wykreślić
e) pkt. I. 16 otrzymuje brzmienie Wymiary Max wanny: 1165x680x944
f) pkt. I. 17 otrzymuje brzmienie Sterowanie elektroniczne
g) pkt. I. 18 otrzymuje brzmienie Wyposażenie: stopnie umożliwiające wejście do wanny, prysznic do spłukiwania, środek czyszczący - 1l
h) pkt. I. 14 otrzymuje brzmienie Pojemność poziomu I 71 l; II 210 l
i) pkt. I. 12b otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji
j) pkt. II. 4 - wykreślić
k) pkt. II. 5 wykreślić
l) pkt. II. 7 otrzymuje brzmienie Pojemność poziomu 30 l max 45 l
m) pkt. II. 8 - wykreślić
n) pkt. II. 10 otrzymuje brzmienie Sterowanie elektroniczne
o) pkt. II. 11 otrzymuje brzmienie Wyposażenie: Krzesło regulowane do wanny, prysznic do spłukiwania wanny, środek czyszczący 1 l
p) pkt. II. 12 otrzymuje brzmienie 2 letni okres gwarancji.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nadbudowa skrzydła tylnego ( południowego) o pomieszczenia magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Chrzanów
(małopolskie)
Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Katowicach i Sosnowcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH