PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica

Gmina Sobków

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sobków / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

139125/2013

Opis

Sobków: Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica
Numer ogłoszenia: 139125 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75493 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobków, pl. Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3871037, faks 41 3871034.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica poprzez montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzeń placów zabaw, roboty ziemne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9, 45.34.00.00-2, 45.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WERAN Sp. z o. o. ul. Nowodworska 12/9
54- 433 Wrocław, ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228256,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 148149,34
Oferta z najniższą ceną: 148149,34 / Oferta z najwyższą ceną: 190192,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
Sprawa 21/P/2014 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH