PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

USŁUGA całodobowej ochrony nieruchomości będących aktualnie w zasobach Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie...

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

401826/2011

Opis

Gorzów Wielkopolski: USŁUGA całodobowej ochrony nieruchomości będących aktualnie w zasobach Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim z niektórymi elementami technicznego utrzymania w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 401826 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373092 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, Al. 11 Listopada 91, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 0-95 7338070, 7338083, faks 0-95 7338072.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA całodobowej ochrony nieruchomości będących aktualnie w zasobach Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim z niektórymi elementami technicznego utrzymania w 2011 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: USŁUGA całodobowej ochrony nieruchomości będących aktualnie w zasobach Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim z niektórymi elementami technicznego utrzymania w 2011 roku. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzić będą nieruchomości, przejmowane przez Oddział Terenowy w czasie realizacji zamówienia na podstawie korekt planu przekazywania nieruchomości lub decyzji przełożonych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na dwie części (dwa zadania), dopuszczając składanie ofert na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Do poszczególnych zadań Zamawiający włączył aktualnie posiadane nieruchomości (kompleksy), leżące w następujących miejscowościach: - do zadania Nr 1 - nieruchomości położone w miejscowościach Gubin, Gorzów Wielkopolski, Żytowań i Kostrzyn n/O; - do zadania Nr 2 - nieruchomości położone w miejscowościach Piła i Stara Łubianka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Całodobowa ochrona nieruchomości (kompleksów) położonych w miejscowościach Gubin, Gorzów Wielkopolski, Żytowań i Kostrzyn n/O
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASYSTA Bis Sp z o o, ul. Nowa 47, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70860,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55476,00
Oferta z najniższą ceną: 55476,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74520,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Całodobowa ochrona nieruchomości (kompleksów) położonych w miejscowościach Piła i Stara Łubianka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASYSTA Bis Sp z o o, ul. Nowa 47, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53356,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39744,00
Oferta z najniższą ceną: 39744,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69353,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Galewice
(łódzkie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH