PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa cateringu na konferencję podsumowującą pierwszy rok realizacji projektu pn. /Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe...

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

282042/2014

Opis

Tarnów: Usługa cateringu na konferencję podsumowującą pierwszy rok realizacji projektu pn. /Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 282042 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246408 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 33 47, faks 14 688 33 67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringu na konferencję podsumowującą pierwszy rok realizacji projektu pn. /Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie jednorazowej usługi cateringu na konferencję podsumowującą pierwszy rok realizacji projektu pn. /Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego/. Konferencja odbędzie się 20 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim Delegatura Tarnów ul. Aleja Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów Sala Konferencyjna im. Wiesława Wody w godz. 10.00 do 14.00. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje realizację usługi cateringu polegającą
na przygotowaniu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez zamawiającego posiłku typu /A/ w ilości i w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ oraz posiłków typu /B/ przygotowanych dla 200 osób- w zakresie i ilości wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 15.86.00.00-4, 03.22.00.00-9, 15.83.12.00-4, 15.32.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. /Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego/..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CAMPO Agnieszka Bodziony, ul. Okulickiego 15, 35-222 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2778,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1590,00
Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Dostawa samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wodzisław Śląski
(śląskie)
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI DO BUDYNKU...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH