PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa codziennego sprzątania w budynku Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 - zwiększenie przedmiotu zamówienia w...

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

141945/2014

Opis

Poznań: Usługa codziennego sprzątania w budynku Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 - zwiększenie przedmiotu zamówienia w zakresie powierzchni do sprzątania
Numer ogłoszenia: 141945 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199466 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 854-60-00, faks 61 852-04 -55, 8546146.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa codziennego sprzątania w budynku Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 - zwiększenie przedmiotu zamówienia w zakresie powierzchni do sprzątania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa codziennego sprzątania w budynku Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 - zwiększenie przedmiotu zamówienia w zakresie powierzchni do sprzątania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8, 90.91.90.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2229,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3393,68
Oferta z najniższą ceną: 3393,68 / Oferta z najwyższą ceną: 3393,68
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, przy czym zamówienia podstawowego udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie z podziałem na 5 ( pięć ) zadań sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
Przebudowa dróg leśnych nr 17 i 7
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Oleszyce
(podkarpackie)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal użytkowy.
Nieruchomości, lokale, przetarg
Gliwice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH