PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa dostarczania łącza dostępowego do internetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

71759/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 71759 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64353 - 2012 data 20.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5618943, fax. 022 5618944.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Kanclerza UKSW (p. 035) ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa.
OGŁOSZENIEM O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 68821 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 treść została zmieniona:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Kanclerza UKSW (p. 035) ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Kanclerza UKSW (p. 035) ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (złotych słownie: jeden tysiąc)
OGŁOSZENIEM O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 68821 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 został dodany tekst:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 29 marca 2012 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Rozwoju Eksportu S.A. 21114010100000367012001005 z dopiskiem: wadium na przetarg nieograniczony nr DZP-370-13/12..
W ogłoszeniu powinno być: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 3 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH