PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku i druku pozycji książkowych

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jarosław / podkarpackie

Numer ogłoszenia

273791/2013

Opis

Jarosław: Usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku i druku pozycji książkowych
Numer ogłoszenia: 273791 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241667 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 16 6244612, faks 16 6244612.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku i druku pozycji książkowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku i druku pozycji książkowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie nr 1- Przedmiotem zamówienia jest usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku (skład, łamanie) oraz druku publikacji książkowej: Współczesne problemy zarządzania. Bezpieczeństwo publiczne Zadanie nr 2- Przedmiotem zamówienia jest usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku (skład, łamanie) oraz druku publikacji książkowej: Czynnik ludzki w służbie górskiej. Osobowościowe aspekty teorii, metodyki i praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi GOPR...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku (skład, łamanie) oraz druku publikacji książkowej: Współczesne problemy zarządzania. Bezpieczeństwo publiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul.Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1026,00
Oferta z najniższą ceną: 1026,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1902,86
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Usługa drukarska w zakresie przygotowania do druku (skład, łamanie) oraz druku publikacji książkowej: Czynnik ludzki w służbie górskiej. Osobowościowe aspekty teorii, metodyki i praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi GOPR
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1957,00
Oferta z najniższą ceną: 1957,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3171,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
TLZP/2-23/233/39/2013 Zakup i dostawa wędlin.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Inowrocław.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH