PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł finansowo - księgowy i środki trwałe) na potrzeby Teatru Wielkiego...

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

221306/2014

Opis

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł finansowo - księgowy i środki trwałe) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej
Numer ogłoszenia: 221306 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92885 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6920200, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł finansowo - księgowy i środki trwałe) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych dotyczących oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł finansowo - księgowy i środki trwałe) dostosowanego do potrzeb Zamawiającego: a) usługi usuwania awarii oprogramowania, b) usługi modyfikacji i wdrażania oprogramowania (usługi serwisowe), c) usługi dostępu telefonicznego do konsultantów (HelpDesk), d) subskrypcja nowych wersji i uaktualnień oprogramowania. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.44.30.00-5, 72.26.30.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asseco Business Solutions S.A, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73186,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66403,56
Oferta z najniższą ceną: 66403,56 / Oferta z najwyższą ceną: 66403,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Solec Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH