PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa na wykonanie projektu boisk z oświetleniem i ogrodzeniem na terenie Osiedla Akademickiego Lumumby przy ul Rodzeństwa Fibaków 6-11

Uniwersytet Łódzki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

149499/2013

Opis

Łódź: Usługa na wykonanie projektu boisk z oświetleniem i ogrodzeniem na terenie Osiedla Akademickiego Lumumby przy ul Rodzeństwa Fibaków 6-11
Numer ogłoszenia: 149499 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113407 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 635 43 54, faks 42 635 43 26.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na wykonanie projektu boisk z oświetleniem i ogrodzeniem na terenie Osiedla Akademickiego Lumumby przy ul Rodzeństwa Fibaków 6-11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem usługi jest wykonanie projektu boisk z oświetleniem i ogrodzeniem, monitoringiem, drenażem i wyposażeniem boisk.
Łączna powierzchnia terenu do zagospodarowania ca 2 400m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERMS PLUS
Kamila Karłowska, Ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22263,00
Oferta z najniższą ceną: 22263,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28167,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH