PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrołęka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

182875/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 182875 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179285 - 2014 data 20.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, fax. 029 7670741.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych- ochrona fizyczna, monitoring, przewóz materiałów niejawnych wraz z usługą odśnieżania. USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA: 1.Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w postaci posterunku: a)całodobowa we wszystkie dni miesiąca w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 b)w dni robocze od godziny 7. 15 do godz. 15.45 w budynkach: Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Obiekty prokuratury okręgu ostrołęckiego nie objęte bezpośrednią, całodobową ochroną fizyczną w postaci posterunku winny być objęte okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku nie rzadziej niż raz w nocy. Fakt ten Wykonawca musi odnotować w prowadzonej ewidencji patrolowania (dzienniku/książce). 2.Monitorowanie budynku i terenu przyległego oraz systemu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego tj. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa 2 Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Łączna liczba godzin pracy ochrony fizycznej wyniesie około 17.404 (w tym około 110 godzin nadliczbowych) 3. Przewóz materiałów niejawnych we wszystkich jednostkach okręgu ostrołęckiego. W szczególnych przypadkach przewiezienie materiałów niejawnych do adresata, na terenie działania poszczególnych jednostek okręgu ostrołęckiego (mapa zasięgu terytorialnego poszczególnych jednostek dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left). Przewóz materiałów niejawnych z poszczególnych jednostek nie będzie przekraczać jednorazowo 10 km. Pracownicy ochrony: muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wyżej wymienieni pracownicy będą wyposażeni w broń /paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA/ oraz w środki przymusu bezpośredniego muszą być umundurowani w jednolity i oznakowany strój, muszą posiadać identyfikatory osobiste muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 26.09.1997 roku, poz. 740). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Wykonawcy powinni posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację zamówienia, w tym: a)uzbrojenie paralizatory elektryczne - o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA b)sprzęt dodatkowy pałka obronna wielofunkcyjna wykrywacz metali kajdanki radiotelefon/telefon - łączność między poszczególnymi posterunkami latarki c)odpowiednią ilość pojazdów, środków komunikacji. Uzbrojenie i wyposażenie wymienione w pkt. a) i b) minimum po jednej sztuce na każdym posterunku. W ramach zawartej umowy, bez dodatkowych opłat Wykonawca wyposaży każdy z chronionych budynków w nadajniki i urządzenia antynapadowe, zapewniające transmisje sygnału alarmowego od pracownika ochrony do patrolu interwencyjnego. Zamówienie powinno być realizowane bez udziału podwykonawców, z wyjątkiem zadań wykonywanych przy pomocy jednostek interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, które mogą być realizowane z udziałem podwykonawców związanych z Wykonawcą na podstawie umowy lub porozumienia. Osób wykonujących obowiązki wyłącznie w zakresie patroli interwencyjnych nie dotyczy wymóg posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca powinien dysponować stacją komputerowego monitorowania przystosowaną do ciągłego śledzenia, przyjmowania i przesyłania (po godzinach bezpośredniej ochrony fizycznej) sygnałów w zakresie incydentów jakie mogą nastąpić. Wykonawca ma obowiązek utrzymania stacji w ciągłej sprawności techniczno eksploatacyjnej systemu sygnalizacji włamania. W jednostkach Zamawiającego zainstalowane są systemy sygnalizacji włamania w klasie SA3 spełniające Polskie Normy PN-93 E-08390. Stacje komputerowe Wykonawcy powinny być kompatybilne z systemami sygnalizacji włamania zainstalowanymi w jednostkach Zamawiającego. Systemy włamania i napadu oraz systemy ochrony pożarowej są systemami autonomicznymi- są zbudowane na różnych centralach. W jednostkach Zamawiającego funkcjonuje 6 systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz 6 systemów sygnału ppoż. USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW Usługa ta obejmuje odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą oraz odladzanie chodnika wokół budynku, schodów przed wejściem do budynku w: 1.Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4, pow. ok. 160 m2 2.Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, pow. ok. 600m2 3.Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 listopada 2, pow. ok. 200m2 4.Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pow. ok. 400m2 Środki i sprzęt niezbędny do wykonania tej usługi zapewnia Wykonawca.
W ogłoszeniu powinno być: : Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych- ochrona fizyczna, monitoring, przewóz materiałów niejawnych wraz z usługą odśnieżania. USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA: 1.Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w postaci posterunku: a)całodobowa we wszystkie dni miesiąca w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 b)w dni robocze od godziny 7. 15 do godz. 15.45 w budynkach: Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Obiekty prokuratury okręgu ostrołęckiego nie objęte bezpośrednią, całodobową ochroną fizyczną w postaci posterunku winny być objęte okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku nie rzadziej niż raz w nocy. Fakt ten Wykonawca musi odnotować w prowadzonej ewidencji patrolowania (dzienniku/książce). 2.Monitorowanie budynku i terenu przyległego oraz systemu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego tj. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa 2 Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Łączna liczba godzin pracy ochrony fizycznej wyniesie około 17.404 (w tym około 110 godzin nadliczbowych) 3. Przewóz materiałów niejawnych we wszystkich jednostkach okręgu ostrołęckiego. W szczególnych przypadkach przewiezienie materiałów niejawnych do adresata, na terenie działania poszczególnych jednostek okręgu ostrołęckiego (mapa zasięgu terytorialnego poszczególnych jednostek dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left). Przewóz materiałów niejawnych z poszczególnych jednostek nie będzie przekraczać jednorazowo 10 km. Pracownicy ochrony: muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wyżej wymienieni pracownicy będą wyposażeni w paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA oraz w środki przymusu bezpośredniego muszą być umundurowani w jednolity i oznakowany strój, muszą posiadać identyfikatory osobiste muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 26.09.1997 roku, poz. 740). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie trwania umowy patrolami interwencyjnymi z uprawnieniami stosowania środków przymusu bezpośredniego, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Wykonawcy powinni posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację zamówienia, w tym: a) paralizatory elektryczne - o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA b)sprzęt dodatkowy pałka obronna wielofunkcyjna wykrywacz metali kajdanki radiotelefon/telefon - łączność między poszczególnymi posterunkami latarki c)odpowiednią ilość pojazdów, środków komunikacji. Wyposażenie wymienione w pkt. a) i b) minimum po jednej sztuce na każdym posterunku. W ramach zawartej umowy, bez dodatkowych opłat Wykonawca wyposaży każdy z chronionych budynków w nadajniki i urządzenia antynapadowe, zapewniające transmisje sygnału alarmowego od pracownika ochrony do patrolu interwencyjnego. Zamówienie powinno być realizowane bez udziału podwykonawców, z wyjątkiem zadań wykonywanych przy pomocy jednostek interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, które mogą być realizowane z udziałem podwykonawców związanych z Wykonawcą na podstawie umowy lub porozumienia. Osób wykonujących obowiązki wyłącznie w zakresie patroli interwencyjnych nie dotyczy wymóg posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca powinien dysponować stacją komputerowego monitorowania przystosowaną do ciągłego śledzenia, przyjmowania i przesyłania (po godzinach bezpośredniej ochrony fizycznej) sygnałów w zakresie incydentów jakie mogą nastąpić. Wykonawca ma obowiązek utrzymania stacji w ciągłej sprawności techniczno eksploatacyjnej systemu sygnalizacji włamania. W jednostkach Zamawiającego zainstalowane są systemy sygnalizacji włamania w klasie SA3 spełniające Polskie Normy PN-93 E-08390. Stacje komputerowe Wykonawcy powinny być kompatybilne z systemami sygnalizacji włamania zainstalowanymi w jednostkach Zamawiającego. Systemy włamania i napadu oraz systemy ochrony pożarowej są systemami autonomicznymi- są zbudowane na różnych centralach. W jednostkach Zamawiającego funkcjonuje 6 systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz 6 systemów sygnału ppoż. USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW Usługa ta obejmuje odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą oraz odladzanie chodnika wokół budynku, schodów przed wejściem do budynku w: 1.Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4, pow. ok. 160 m2 2.Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, pow. ok. 600m2 3.Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 listopada 2, pow. ok. 200m2 4.Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pow. ok. 400m2 Środki i sprzęt niezbędny do wykonania tej usługi zapewnia Wykonawca.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, które dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy odpowiednim sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi realizację zamówienia, w tym wykrywacze metalu (minimum jedna sztuka na obiekt), broń dla patroli interwencyjnych, paralizatory, odpowiednie pojazdy, środki komunikacji i środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu..
W ogłoszeniu powinno być: o Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, które dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy odpowiednim sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi realizację zamówienia, w tym wykrywacze metalu (minimum jedna sztuka na obiekt), paralizatory, odpowiednie pojazdy, środki komunikacji i środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, nie są karane, muszą być wyposażone w środki przymusu bezpośredniego określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu..
W ogłoszeniu powinno być: o Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które: muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, nie są karane, muszą być wyposażone w środki przymusu bezpośredniego określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 28.08.2014 godzina 08:45, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 35..
W ogłoszeniu powinno być: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 35..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH