PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

138593/2013

Opis

Kraków: usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Numer ogłoszenia: 138593 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185448 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13, opis zgodnie z punktem 3.2. SIWZ odpowiednio dla zadania częściowego nr 1, 2, 3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: zadanie częściowe nr 3 - Projekt POKL.04.01.01-00-434/08 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: transport dla DSS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usług Transportowych Urszula Wajdzik, Krzeszów 95b, 34-206 Krzeszów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17859,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18140,80
Oferta z najniższą ceną: 18140,80 / Oferta z najwyższą ceną: 21840,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: wynajęcie autokaru na wyjazd do Czech i Austrii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Przewozowa BARTEK Sylwester Tomasik, Trąbki 350, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7407,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6585,00
Oferta z najniższą ceną: 6585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6585,00
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAL-BUS S.J., Czułów 16, 32-060 Liszki, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3703,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3460,65
Oferta z najniższą ceną: 3460,65 / Oferta z najwyższą ceną: 3460,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu : Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Tuchów
(małopolskie)
zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH