PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji artykułu sponsorowanego o Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

236157/2014

Opis

Opole: Usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji artykułu sponsorowanego o Krajowym Funduszu Szkoleniowym
Numer ogłoszenia: 236157 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224487 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4416701, faks 0-77 4416702.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji artykułu sponsorowanego o Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji jednego artykułu sponsorowanego o Krajowym Funduszu Szkoleniowym w dzienniku o charakterze regionalnym obejmującym województwo opolskie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 r. Artykuł sponsorowany zostanie zamieszczony w terminie wybranym przez Zamawiającego w dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku.
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do siwz..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO MEDIA sp. z o.o., ul. Powstańców Ślaskich, 45-086 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9225,00
Oferta z najniższą ceną: 9225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9225,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZA CYFROWEGO DO TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY 2 SIECIAMI LAN URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
Przebudowa mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 9 + 872
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krosno
(podkarpackie)
Mieszkanie położone w Rybniku
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH