PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa polegająca na wypracowaniu wstępnych wytycznych dotyczących procesu identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się, obejmujących metody...

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

330310/2014

Opis

Kraków: Usługa polegająca na wypracowaniu wstępnych wytycznych dotyczących procesu identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się, obejmujących metody i narzędzia oraz wstępny konspekt warsztatów dot. prowadzenia osób w zakresie identyfikacji i dokumentacji uzyskanych efektów uczenia się. Sprawa OZ-Z.271.20.2014.
Numer ogłoszenia: 330310 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257312 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4227110, faks 012 4229785.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wypracowaniu wstępnych wytycznych dotyczących procesu identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się, obejmujących metody i narzędzia oraz wstępny konspekt warsztatów dot. prowadzenia osób w zakresie identyfikacji i dokumentacji uzyskanych efektów uczenia się. Sprawa OZ-Z.271.20.2014..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na wypracowaniu wstępnych wytycznych dotyczących procesu identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się, obejmujących metody i narzędzia oraz wstępny konspekt warsztatów dot. prowadzenia osób w zakresie identyfikacji i dokumentacji uzyskanych efektów uczenia się o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.40.00-9, 79.41.90.00-4, 73.21.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Consero - Wioletta Matysiak, Racławicka 142 lok.2, 02-117 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109931,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 198399,00
Oferta z najniższą ceną: 198399,00 / Oferta z najwyższą ceną: 198399,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Drawsku Pomorskim
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Drawsko pomorskie
(zachodniopomorskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór, gmina Trzciel
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(lubuskie)
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE NAPRAWY I UDROŻNIENIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH